+++ ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองตากยา ตำบลหนองตากยา   อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  71110  โทรศัพท์ 0-3464-4160  ,  0-3464-4125 +++
หน้าแรก

++ ++++

++++++

++++++

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานป้องกันสาธารณถัย งานช่วยเหลือและบริการประชาชน
          
           
        
   
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่เทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ติดต่อเรา
สมุดเยี่ยม
กระดานถาม - ตอบ
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการพัฒนาสังคม
ด้านการเมืองและการบริหาร
งานสาธารณูปโภค, งานวิศวกรรม
านประปา , งานสาธารณสุข
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
website นี้เหมาะสมกับความละเอียดที่ 1024*768 และ IE 6.0 ขึ้นไป
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา ตำบลหนองตากยา   อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  71110  โทรศัพท์ 0-3464-4160  ,  0-3464-4125